Tag: akcionári

Bývalí malí akcionári Slovnaftu zablokovali nakladanie s akciami Slovnaftu

Občianske združenie OZ – Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft intenzívne pokračuje v ochraňovaní práv vytesnených akcionárov Slovnaftu. Po tom, čo koncom decembra MOL vyplatil vytesnených akcionárov Slovnaftu, začala vytesneným akcionárom plynúť lehota na namietanie vyplateného protiplnenia vo výške 85 EUR za jednu akciu. Minulý týždeň bola podaná žaloba na určenie neplatnosti rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Read more

Malí akcionári Slovnaftu zažalujú svoje vytesňovanie. Prišli na dieru v zákone.

Ak súdy príjmu žalobu malých akcionárov rafinérie môže to viesť aj k zmene zákona o cenných papieroch. Malí spoluvlastníci bratislavskej rafinérie Slovnaft, z ktorých mnohí v nej boli ešte od čias kupónovej privatizácie, už nemajú 1,3 percenta jej základného imania. Majoritný vlastník podniku – maďarský MOL práve dnes dokončil ich vytesňovanie a dnes už drží Read more