Tag: akcie

Malí akcionári Slovnaftu zažalujú svoje vytesňovanie. Prišli na dieru v zákone.

Ak súdy príjmu žalobu malých akcionárov rafinérie môže to viesť aj k zmene zákona o cenných papieroch. Malí spoluvlastníci bratislavskej rafinérie Slovnaft, z ktorých mnohí v nej boli ešte od čias kupónovej privatizácie, už nemajú 1,3 percenta jej základného imania. Majoritný vlastník podniku – maďarský MOL práve dnes dokončil ich vytesňovanie a dnes už drží Read more

“Nežná” revolúcia v Slovnafte začala, zostáva 30 dní

Symbolicky ale smutne na 30. výročie nežnej revolúcie bolo dňa 17.11.2019 zapísané v obchodnom registri rozhodnutie valného zhromaždenia SLOVNAFT výsledkom čoho začala plynúť 30 dňová lehota, kedy dôjde k definitívnemu zbaveniu vlastníckeho práva malých akcionárov MOLom, po tomto termíne prestávajú byť akcionármi aj napriek nevôli väčšiny z nich. Tento oznam bol publikovaný na stránke obchodného registra orsr.sk : Read more