Month: January 2020

Bývalí malí akcionári Slovnaftu zablokovali nakladanie s akciami Slovnaftu

Občianske združenie OZ – Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft intenzívne pokračuje v ochraňovaní práv vytesnených akcionárov Slovnaftu. Po tom, čo koncom decembra MOL vyplatil vytesnených akcionárov Slovnaftu, začala vytesneným akcionárom plynúť lehota na namietanie vyplateného protiplnenia vo výške 85 EUR za jednu akciu. Minulý týždeň bola podaná žaloba na určenie neplatnosti rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Read more