Month: November 2019

“Nežná” revolúcia v Slovnafte začala, zostáva 30 dní

Symbolicky ale smutne na 30. výročie nežnej revolúcie bolo dňa 17.11.2019 zapísané v obchodnom registri rozhodnutie valného zhromaždenia SLOVNAFT výsledkom čoho začala plynúť 30 dňová lehota, kedy dôjde k definitívnemu zbaveniu vlastníckeho práva malých akcionárov MOLom, po tomto termíne prestávajú byť akcionármi aj napriek nevôli väčšiny z nich. Tento oznam bol publikovaný na stránke obchodného registra orsr.sk : Read more

List akcionárom

Vážený akcionár, pred niekoľkými dňami spoločnosť MOL prostredníctvom spoločnosti Slovnaft zaslala akcionárom Slovnaftu list (ďalej len „List“). V Liste spoločnosť MOL informuje akcionárov Slovnaftu, že čoskoro dôjde k prechodu akcií zostávajúcich akcionárov na spoločnosť MOL a že akcionári majú spoločnosti MOL oznámiť číslo bankového účtu, na ktorý im spoločnosť MOL pošle protiplnenie za akcie. Čo Read more