Month: October 2019

Občianske združenie podá žalobu

Mimoriadne valné zhromaždenie Slovnaftu minulý týždeň podľa predpokladov schválilo nútený prechod akcií malých akcionárov. Zasadnutie akcionárov sa konalo čisto formálne, bez akýchkoľvek relevantných odpovedí na otázky malých akcionráov, ktoré sa týkali stanovenia výšky protiplnenia za nútený prechod akcií na majoritného akcionára MOL, a tak aj na poslednom zasadnutí boli malí akcionári či už samotným Slovnaftom ako Read more