Month: August 2019

Žiadne dividendy pre malých akcionárov

Dnešné valné zhromaždenie v Slovnafte prebehlo v búrlivej atmosfére a v neprospech malých akcionárov. Majoritný akcionár MOL zmaril vyplatenie dividendy. Minulý rok vyplatil Slovnaft dividendy vo výške 130 mil. €. Po skončení začatého procesu vytesnenia malých akcionárov tak bude z vyše 100 mil. minulorčného zisku profitovať iba MOL. Malí akcionári spoločnosti Slovnaft sa cítia ukrátení. Riadne valné zhromaždenie nebolo zvolané Read more

Riadne valné zhromaždenie

Občianske združenie OZ – Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sa v nadväznosti na udalosti posledných dní považuje za potrebné vyjadriť k týmto skutočnostiam. Predstavenstvo spoločnosti Slovnaft zvolalo na 22. augusta riadne valné zhromaždenie. Občianske združenie namieta, že v zmysle stanov spoločnosti Slovnaft malo byť riadne valné zhromaždenie zvolané tak, aby sa konalo najneskôr 31.05.2019. Občianske združenie Read more