Month: July 2019

Začiatok konca pre akcionárov

Malí akcionári spoločnosti Slovnaft sa obávajú ďalšieho vývoja v spoločnosti Slovnaft. Rozhodli sa preto vytvoriť občianske združenie OZ – Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft, ktorého účelom je ochrana práv a oprávnených záujmov malých akcionárov Slovnaftu. Spoločnosť MOL, ktorá je väčšinovým akcionárom Slovnaftu, už v apríli toto roka avizovala, že chce zjednodušiť a racionalizovať akcionársku štruktúru Slovnaftu s cieľom získať Read more