Bývalí malí akcionári Slovnaftu zablokovali nakladanie s akciami Slovnaftu

Občianske združenie OZ – Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft intenzívne pokračuje v ochraňovaní práv vytesnených akcionárov Slovnaftu. Po tom, čo koncom decembra MOL vyplatil vytesnených akcionárov Slovnaftu, začala vytesneným akcionárom plynúť lehota na namietanie vyplateného protiplnenia vo výške 85 EUR za jednu akciu. Minulý týždeň bola podaná žaloba na určenie neplatnosti rozhodnutia mimoriadneho valného zhromaždenia Read more

Malí akcionári Slovnaftu zažalujú svoje vytesňovanie. Prišli na dieru v zákone.

Ak súdy príjmu žalobu malých akcionárov rafinérie môže to viesť aj k zmene zákona o cenných papieroch. Malí spoluvlastníci bratislavskej rafinérie Slovnaft, z ktorých mnohí v nej boli ešte od čias kupónovej privatizácie, už nemajú 1,3 percenta jej základného imania. Majoritný vlastník podniku – maďarský MOL práve dnes dokončil ich vytesňovanie a dnes už drží Read more

“Nežná” revolúcia v Slovnafte začala, zostáva 30 dní

Symbolicky ale smutne na 30. výročie nežnej revolúcie bolo dňa 17.11.2019 zapísané v obchodnom registri rozhodnutie valného zhromaždenia SLOVNAFT výsledkom čoho začala plynúť 30 dňová lehota, kedy dôjde k definitívnemu zbaveniu vlastníckeho práva malých akcionárov MOLom, po tomto termíne prestávajú byť akcionármi aj napriek nevôli väčšiny z nich. Tento oznam bol publikovaný na stránke obchodného registra orsr.sk : Read more

List akcionárom

Vážený akcionár, pred niekoľkými dňami spoločnosť MOL prostredníctvom spoločnosti Slovnaft zaslala akcionárom Slovnaftu list (ďalej len „List“). V Liste spoločnosť MOL informuje akcionárov Slovnaftu, že čoskoro dôjde k prechodu akcií zostávajúcich akcionárov na spoločnosť MOL a že akcionári majú spoločnosti MOL oznámiť číslo bankového účtu, na ktorý im spoločnosť MOL pošle protiplnenie za akcie. Čo Read more

Občianske združenie podá žalobu

Mimoriadne valné zhromaždenie Slovnaftu minulý týždeň podľa predpokladov schválilo nútený prechod akcií malých akcionárov. Zasadnutie akcionárov sa konalo čisto formálne, bez akýchkoľvek relevantných odpovedí na otázky malých akcionráov, ktoré sa týkali stanovenia výšky protiplnenia za nútený prechod akcií na majoritného akcionára MOL, a tak aj na poslednom zasadnutí boli malí akcionári či už samotným Slovnaftom ako Read more

Žiadne dividendy pre malých akcionárov

Dnešné valné zhromaždenie v Slovnafte prebehlo v búrlivej atmosfére a v neprospech malých akcionárov. Majoritný akcionár MOL zmaril vyplatenie dividendy. Minulý rok vyplatil Slovnaft dividendy vo výške 130 mil. €. Po skončení začatého procesu vytesnenia malých akcionárov tak bude z vyše 100 mil. minulorčného zisku profitovať iba MOL. Malí akcionári spoločnosti Slovnaft sa cítia ukrátení. Riadne valné zhromaždenie nebolo zvolané Read more

Riadne valné zhromaždenie

Občianske združenie OZ – Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. sa v nadväznosti na udalosti posledných dní považuje za potrebné vyjadriť k týmto skutočnostiam. Predstavenstvo spoločnosti Slovnaft zvolalo na 22. augusta riadne valné zhromaždenie. Občianske združenie namieta, že v zmysle stanov spoločnosti Slovnaft malo byť riadne valné zhromaždenie zvolané tak, aby sa konalo najneskôr 31.05.2019. Občianske združenie Read more

Začiatok konca pre akcionárov

Malí akcionári spoločnosti Slovnaft sa obávajú ďalšieho vývoja v spoločnosti Slovnaft. Rozhodli sa preto vytvoriť občianske združenie OZ – Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft, ktorého účelom je ochrana práv a oprávnených záujmov malých akcionárov Slovnaftu. Spoločnosť MOL, ktorá je väčšinovým akcionárom Slovnaftu, už v apríli toto roka avizovala, že chce zjednodušiť a racionalizovať akcionársku štruktúru Slovnaftu s cieľom získať Read more